Dijital İletişim

Sanal alemin, tüketici gerçeği üzerinde belirleyici bir rol oynadığı bu yeni çağda, dijital PR ve iletişim kanallarının “en verimli” şekilde kullanılması, kurumsal itibar yönetiminin öncelikli koşuludur.

Medya İletişim Yönetimi

Stratejik plan ve analizler uyarınca oluşturulan içeriğin “uygun” zamanda, “doğru” yöntemlerle, en “isabetli” mecrada değerlendirilmesi…

Tasarım

Yeni bin yılda insan hayatının bütün alanlarında başat bir unsura dönüşen tasarım, esasında bireysel tercihlere oynayan birtakım ilginç fikirler ortaya atmaktan ziyade, “en etkin” çözümü sunabilme yöntemidir…

Prodüksiyon

Reklam üretimi ve çözüm ortaklığı, TV Programı tasarlama ve içerik üretme ve hayata geçirme noktalarında, sinema filmi üretimi, post prodüksiyon başta olmak üzere diğer teknik aşamalarda çözüm ortaklığı sunarız.

Etkinlik Yönetimi

Kurum içi ve kurum dışı iletişim stratejilerinde yer alan, iç ve dış hedef kitleye dokunabildiği faaliyetlerin projelendirilmesi, uygulanması ve raporlanması aşamalarının belirlenmesi ve planlı olarak yürütülmesi.

Hizmetlerimiz

Müşterilerimize hangi hizmetleri sunuyoruz?

Tasarım

Yeni bin yılda insan hayatının bütün alanlarında başat bir unsura dönüşen Tasarım, esasında bireysel tercihlere oynayan birtakım ilginç fikirler ortaya atmaktan ziyade, “en etkin” çözümü sunabilme yöntemidir.

Prodüksiyon

Prodüksiyona dönüşmeyen vizyon, sadece ham hayaldir. Vizyonla birleşmiş bir prodüksiyon ise, her şeyi değiştirebilir!

Etkinlik Yönetimi

Etkinlikler kendiliğinden oluşup gelişen olaylar değildir. Tüm bu organizasyonlar belirli stratejiler doğrultusunda planlanan faaliyetlerdir. Günümüzde ayrı bir öneme sahip olan etkinliği stratejik olarak yönetmek, etkinliğin hedeflenen amaca ulaşmasında en önemli etkendir.

Dijital İletişim

Öyle bir çağdayız ki erken davrandıysanız tam vaktinde yakalamışsınız demektir; tam vaktinde yakaladığınızı düşünüyorsanız, çoktan geç kalmışsınızdır! Sanal âlemin, tüketici gerçeği üzerinde belirleyici bir rol oynadığı bu yeni çağda, dijital PR ve iletişim kanallarının “en verimli” şekilde kullanılması, kurumsal itibar yönetiminin öncelikli koşuludur.

Medya İletişim Yönetimi

Günümüzde kurumun/markanın tüketici nezdindeki algısı ve itibarının şekillenmesinde asli bir rol oynayan medya kurumsal iletişimin en önemli bileşenlerindendir. Stratejik plan ve analizler uyarınca oluşturulan içeriğin “doğru” zamanda, “doğru” yöntemlerle, “doğru” mecrada değerlendilmesi hayati önem taşımaktadır.