BİZE DERLER


Marka İletişimi alanında yeni öykülerle yeni çağın anlatım imkanlarını bir araya getiriyor; markanın hedef kitle üzerinde rasyonel ve duygusal anlamda optimum faydayı yaratabilmesi için faaliyet gösteriyoruz.

Marka değeri oluşturmak ve bu değeri sürdürülebilir kılmak, markanın bir imaj çekirdeği etrafında örgülenmeye başladığı andan itibaren her aşaması optimal planlama ve strateji gerektiren, son derece girift ve dinamik bir süreçtir. Bir ürünü, hizmeti ya da kurumu pazarlarken kimlik ve konumlandırma gibi parametreleri yerli yerinde kullanarak tüketici sadakati yaratmak ve markayı “Uzun Erimli/Kalıcı” kılmak üzere yürütülen bu sürece, kısaca Marka İletişimi (Brand Communication) adını veriyoruz.

OPTİMUM BC olarak, Marka İletişimi alanında yeni öykülerle yeni çağın anlatım imkanlarını bir araya getiriyor; markanın hedef kitle üzerinde rasyonel ve duygusal anlamda optimum faydayı yaratabilmesi için faaliyet gösteriyoruz. Bu bağlamda içselleştirilmiş bir tercih davranışı ve tüketici bağlılığını sağlayacak sürdürülebilir bir marka değeri oluşturmak üzere, PR çalışmalarından dijital iletişime, sponsorluk yönetiminden prodüksiyona ve basılı mecralara dek pek çok alanda en uygun çözüm önerilerini sunuyoruz…

NELER YAPARIZ?


Medya İletişim Yönetimi

Stratejik plan ve analizler uyarınca oluşturulan içeriğin “uygun” zamanda, “doğru” yöntemlerle, en “isabetli” mecrada değerlendirilmesi…

Etkinlik Yönetimi

Paydaşlarla iletişim kurmak maksadıyla düzenlenen lansman, festival, kongre, roadshow, bayi toplantısı, turnuva, fuar vb. organizasyon süreçlerinin bir proje uyarınca yürütülmesi faaliyetidir…

Tasarım

Yeni bin yılda insan hayatının bütün alanlarında başat bir unsura dönüşen tasarım, esasında bireysel tercihlere oynayan birtakım ilginç fikirler ortaya atmaktan ziyade, “en etkin” çözümü sunabilme yöntemidir…

Prodüksiyon

Prodüksiyona dönüşmeyen vizyon, sadece ham hayaldir. Marka iletişiminin olmazsa olmaz bileşenlerinden yaratıcı yönetim/prodüksiyon etkinlikleri, reklam-tanıtım çalışmalarının postprodüksiyon süreçlerini içermektedir.

Dijital İletişim

Sanal âlemin, tüketici gerçeği üzerinde belirleyici bir rol oynadığı bu yeni çağda, dijital iletişim kanallarının “en verimli” şekilde kullanılması, kurumsal itibar yönetiminin öncelikli koşuludur.

Üretim

Paydaşlarımızın kurumsal iletişim yönetiminin temel gereçleri arasında yer alan somut beklenti ve taleplerini, baskı hazırlık aşamasından baskı sonrası uygulamaya, dijital çözümlerden promosyona kadar geniş bir spektrum içerisinde değerlendirip gerçekleştiriyoruz…

Optimum Brand Communication

DAP Z Ofis Merkez Mah. Seçkin Sok. 2-4/A Kat 4 Ofis No:302 Çağlayan / Kağıthane - İstanbul

T: +90 212 975 10 17 F: +90 212 975 10 17 M: info@optimumbc.com